U suradnji sa Hrvatskim zavodom za zapošljavanje, Razvojna agencija SI-MO-RA je u travnju počela sa novom šestomjesečnom edukacijom za game developere u Novskoj. Nakon dva mjeseca intenzivne edukacije, posjetili smo ih i provjerili kako napreduju.