U sklopu projekta Inovativnim pristupom do zapošljavanja u Sisačko-moslavačkoj županiji održana je višednevna poučna i uspješna radionica. Ovoga puta tema je bila Pokretanje start upova, što se pokazalo dobrom temom budući da je u ciljanoj skupini nezaposlenih osoba i osoba ranjivih skupina u koju pripadaju žene, dugotrajno nezaposleni, osobe s invaliditetom, osobe romske nacionalnosti, mladi do 29 godina starosti te stariji, bilo onih koji kreću u poduzetničke vode.

Osim teoretskog dijela nastave na radionicama, polaznici su imali i praktičan dio u kojemu su mogli simulirati situacije te se tako pripremiti na izazove koji ih čekaju u poduzetništvu.