Europska komisija je donijela dvije nove strategije: sveobuhvatnu strategiju za bioraznolikost, čiji je cilj vratiti prirodu u naše živote, i strategiju „od polja do stola” za pravedan, zdrav i ekološki prihvatljiv prehrambeni sustav. Te se dvije strategije međusobno dopunjavaju i združuju prirodu, poljoprivrednike, poduzeća i potrošače u zajedničkom zalaganju za konkurentno održivu budućnost.

U skladu s europskim zelenim planom u njima se predlažu ambiciozne mjere i obveze EU-a za zaustavljanje gubitka bioraznolikosti u Europi i svijetu i za preobrazbu naših prehrambenih sustava u globalne standarde za konkurentnu održivost, zaštitu zdravlja ljudi i planeta, ali i za osiguravanje egzistencije svih aktera u vrijednosnom lancu prehrambenih proizvoda. Kriza uzrokovana pandemijom bolesti COVID-19 pokazala je koliko smo zbog stalnog gubitka bioraznolikosti postali ranjivi i koliko je za naše društvo važan funkcionalan prehrambeni sustav. U obje su strategije građani na prvome mjestu: cilj je poboljšati zaštitu kopna i mora, obnoviti narušene ekosustave i učvrstiti položaj EU-a kao predvodnika na međunarodnoj sceni u zaštiti bioraznolikosti i izgradnji održivog prehrambenog lanca.

Nova strategija za bioraznolikost bavi se glavnim uzrocima gubitka bioraznolikosti, kao što su neodrživo korištenje zemljišta i mora, prekomjerno iskorištavanje prirodnih resursa, onečišćenje i invazivne strane vrste. Donesena usred pandemije, ta je strategija centralni element plana oporavka EU-a te je ključna za sprečavanje budućih epidemija, povećanje otpornosti na njih i brzo pružanje poslovnih i investicijskih prilika za obnovu gospodarstva EU-a. Njezin je cilj i da pitanja bioraznolikosti postanu važan dio cjelokupne strategije gospodarskog rasta EU-a. U strategiji se među ostalim predlaže da se odrede obvezujući ciljevi za obnovu oštećenih ekosustava i rijeka, poboljša zdravlje zaštićenih staništa i vrsta u EU-u, oprašivači vrate na poljoprivredna zemljišta, smanji onečišćenje, poveća broj zelenih površina u gradovima, poboljša zdravlje europskih šuma te potakne ekološka poljoprivreda i druge poljoprivredne prakse koje pogoduju bioraznolikosti. Predlažu se konkretni koraci kako bi se bioraznolikost Europe počela oporavljati do 2030., uključujući pretvaranje najmanje 30 % europskog kopna i mora u zaštićena područja kojima se djelotvorno upravlja i vraćanje obilježja krajobraza velike raznolikosti na najmanje 10 % poljoprivrednih zemljišta.

Mjere predviđene za zaštitu, održivo korištenje i obnovu prirode donijet će gospodarsku korist lokalnim zajednicama jer će poticati otvaranje održivih radnih mjesta i rast. Za bioraznolikost će se osigurati 20 milijardi eura godišnje iz raznih izvora, uključujući sredstva EU-a te nacionalna i privatna sredstva.

Strategija „od polja do stola” omogućit će prelazak na održiv prehrambeni sustav EU-a kojim se štiti sigurnost opskrbe hranom i osigurava pristup zdravim namirnicama koje potječu sa zdravog planeta. Tom strategijom smanjit će se ekološki i klimatski otisak prehrambenog sustava EU-a i povećati njegova otpornost, zaštititi zdravlje građana i osigurati egzistencija gospodarskih subjekata. U njoj se postavljaju konkretni ciljevi za preobrazbu prehrambenog sustava EU-a, uključujući smanjenje upotrebe i rizika od pesticida za 50 %, smanjenje upotrebe gnojiva za najmanje 20 %, smanjenje prodaje antimikrobnih sredstava za životinje iz uzgoja i akvakulturu za 50 % te za prakticiranje ekološke poljoprivrede na 25 % poljoprivrednih zemljišta. Predlažu se i ambiciozne mjere kako bi se osiguralo da je zdrav izbor i najlakši izbor za građane EU-a, uključujući bolje označivanje proizvoda kako bi potrošači bili bolje informirani o zdravoj i održivoj hrani.

Europski poljoprivrednici, ribari i proizvođači u akvakulturi imaju važnu ulogu u tom prelasku na pravedniji i održiviji prehrambeni sustav. Da bi se priklonili održivim praksama dobit će potporu u okviru zajedničke poljoprivredne politike i zajedničke ribarstvene politike iz novih izvora financiranja i programa za ekologiju. Pretvaranjem održivosti u zaštitni znak Europe otvorit ćemo nove poslovne prilike i diversificirati izvore prihoda za europske poljoprivrednike i ribare.

Te će dvije strategije, kao ključni dijelovi europskog zelenog plana, podupirati i gospodarski oporavak. U kontekstu pandemije koronavirusa njihov je cilj ojačati otpornost naših društava na buduće pandemije i prijetnje kao što su posljedice klimatskih promjena, šumski požari, nesigurnost opskrbe hranom ili izbijanje bolesti, među ostalim podupiranjem održivijih praksi u poljoprivredi, ribarstvu i akvakulturi te rješavanjem pitanja zaštite divlje faune i flore i nezakonite trgovine divljim vrstama.

Strategije sadržavaju i važne međunarodne elemente. U strategiji za bioraznolikost ponovno se potvrđuje odlučnost EU-a da bude uzor u svladavanju globalne krize bioraznolikosti. Komisija će nastojati mobilizirati sve instrumente vanjskog djelovanja i međunarodna partnerstva kako bi pridonijela izradi ambicioznog novog globalnog okvira UN-a za bioraznolikost na Konferenciji stranaka Konvencije o biološkoj raznolikosti 2021. Strategija „od polja do stola” promiče globalni prelazak na održive prehrambene sustave u bliskoj suradnji s međunarodnim partnerima.

Strategije su dostupne na poveznicama:

Strategija za bioraznolikost

Strategija „od polja do stola”