Dobili smo odobrenje za novi četverogodišnji program – Tehničar za razvoj video igara. Upisi prve generacije učenika je u lipnju 2019. godine za školsku godinu 2019./2020. u Tehničkoj školi Sisak.

Time je Sisačko-moslavačka županija ostvarila i administrativno najteži korak od 5 zadanih koraka u provedbi dugoročnog projekta Sisačko-moslavačka županija središte gaming industrije.

Koraci u realizaciji projekta SMŽ središte gaming industrije:

1. Uvođenje besplatnih tečajeva engleskog jezika u vrtićima
2. Radionice izrade video igara u osnovnim školama i srednjim školama Sisačko-moslavačke županije
3. Izgradnja i uređenje Poduzetničkog inkubatora gaming industrije „PISMO“
4. Uvođenje novog četverogodišnjeg programa za razvoj video igara (Tehničar za razvoj video igara) – u srednje tehničke škole na području SMŽ
5. Potpore za pokretanje start-upova u području razvoja video igara (financijske potpore do 155.000,00 kn)

Zadnji uspješan korak koji smo postigli nakon dugotrajne pripreme je odobravanje programa za Tehničku školu Sisak „Tehničar za razvoj video igara“ potpuno novi četverogodišnji srednjoškolski program.

Novi obrazovni program koji smo izradili sastoji se od tri ključna dokumenta potrebna za njegovu realizaciju. To su: Standard zanimanja, Standard kvalifikacija i Strukovni kurikulum za stjecanje kvalifikacija Tehničar za razvoj video igara. Početkom 2019. godine podnesen je zahtjev za uvođenjem novog obrazovnog programa te su dokumenti proslijeđeni nadležnim institucijama na daljnje formalno vrednovanje.
Agencija za strukovno obrazovanje odraslih dala je pozitivno mišljenje Standarda kvalifikacija i samog Kurikuluma te svoje mišljenje proslijedila Ministarstvu znanosti i obrazovanja koje je 2.svibnja 2019. godine odobrilo Tehničkoj školi Sisak izvođenje eksperimentalnog programa za stjecanje kvalifikacija Tehničar za razvoj video igara u školskoj godini 2019./2020.
Standard zanimanja je upisan u registar Hrvatskog kvalifikacijskog okvira. Ministarstvo rada i mirovinskog sustava nakon formalnog vrednovanja Standarda zanimanja također je dalo pozitivno mišljenje koje je poslano na Sektorsko vijeće.
Eksperimentalni program Tehničar za razvoj video igara je upisan u e-maticu.
Novi obrazovni program potpuno se razlikuje od dosadašnjih obrazovnih programa jer je naglasak na strukovnom dijelu kroz koji učenici dobivaju potrebna znanja i vještine kako bi bili konkurentniji na tržištu.

Iz nastavnog plana su vidljive promjene za koje smatramo da su nužne kako bi nakon završenog školovanja dobili kadar koji je sposoban samostalno izraditi, u ovom slučaju video igru.

Upisi prve generacije učenika je u lipnju 2019. godine za školsku godinu 2019./2020.
Želimo istaknuti da je ovaj obrazovni program prvi u Hrvatskoj i s ponosom možemo reći da će prva generacija mladih genijalaca biti upisana u Tehničku školu Sisak.