Začetkom Europske unije smatra se prijedlog tadašnjeg francuskog ministra vanjskih poslova Roberta Schumanna za formiranjem Europske zajednice za ugljen i čelik, novoga oblika političke suradnje u Europi prema kojoj bi rat među europskim narodima bio nezamisliv. U spomen na taj prijedlog svake se godine 9. svibnja u zemljama članicama Europske unije obilježava i slavi Dan Europe i godišnjica je povijesne Schumannove deklaracije koja promiče mir i jedinstvo na europskome teritoriju. Vijeće Europe u Milanu je 1985. godine donijelo odluku kojom se 9. svibnja obilježava kao Dan Europe.