Srijeda, 23 lipnja, 2021

Regionalni koordinator će održati edukaciju u prostoru Centra za socijalnu skrb Glina

Regionalni koordinator  Sisačko-moslavačke županije najavljuje održavanje edukacije u prostoru Centar za socijalnu skrb Glina koji će se održati od 10. do 12. rujna 2019.....

Regionalni koordinator će održati edukaciju u prostoru Doma za starije osobe Glina

Regionalni koordinator  Sisačko-moslavačke županije najavljuje održavanje edukacije u prostoru doma za starije osobe Glina koji će se održati 23. kolovoza 2019.. Cilj radionice je...

Regionalni koordinator će održati edukaciju u prostoru Grada Novske

Regionalni koordinator  Sisačko-moslavačke županije najavljuje održavanje edukacije u prostoru Grada Novske koji će se održati 25. i 26. srpnja 2019.. Cilj radionice je unaprijediti...

Regionalni koordinator će održati edukaciju u prostoru Doma za starije osobe Glina

Regionalni koordinator  Sisačko-moslavačke županije najavljuje održavanje edukacije u prostoru Doma za starije osobe Glina koji će se održati od 24. do 26. srpnja 2019.....

Regionalni koordinator Sisačko-moslavačke županije pruža pomoć i korisne informacije o EU projektima

U okviru projekta “Zajedno do sredstava EU fondova” pozivamo sva javnopravna tijela i javne ustanove da se jave putem e-maila, telefona ili osobno za pružanje...

Regionalni koordinator će održati edukaciju u prostoru Razvojne agencije grada Novske

Regionalni koordinator  Sisačko-moslavačke županije najavljuje održavanje edukacije u prostoru Razvojne agencije grada Novske koji će se održati 19. lipnja 2019.. Cilj radionice je unaprijediti...

Regionalni koordinator će održati edukaciju u prostoru SOS Dječjeg sela Lekenik

Regionalni koordinator  Sisačko-moslavačke županije najavljuje održavanje edukacije u prostoru SOS Dječjeg sela Lekenik koji će se održati 12. lipnja 2019.. Cilj radionice je unaprijediti...

Regionalni koordinator će održati edukaciju u prostoru Doma zdravlja Kutina

Regionalni koordinator Sisačko-moslavačke županije najavljuje održavanje edukacije u prostoru Doma zdravlja Kutina koji će se održati 24., 27. i 28. svibnja 2019. Cilj radionice...

Regionalni koordinator će održati edukaciju u prostoru Doma zdravlja Kutina

Regionalni koordinator Sisačko-moslavačke županije najavljuje održavanje edukacije 24.5. u Domu za starije i nemoćne Petrinja, a 21.5 Dom zdravlja Petrinja. Cilj radionice je unaprijediti...

Regionalni koordinator će održati edukaciju u prostoru Doma zdravlja Kutina

Regionalni koordinator  Sisačko-moslavačke županije najavljuje održavanje edukacije u prostoru Doma zdravlja Kutina koji će se održati 29., i 30. travnja 2019.. Cilj radionice je...