Početna konferencija projekta #Bitno je (na)učiti gospodariti otpadom je održana u petak, 1.ožujka 2019. godine u Kino dvorani Novska. Ukupna vrijednost projekta je 488.908,88 kuna, od čega je 85% ili 415.076,36 kuna financirala Europska unija iz Kohezijskog fonda.
Nositelj projekta je Grad Novska, a cilj projekta je kroz 20 mjeseci organizirati niz izobrazno-informativnih aktivnosti s naglaskom na jačanje svijesti građana o važnosti razvrstavanja otpada i zaštite okoliša. SI-MO-RA je pripremila projekt i zadužena je za njegovu provedbu.