Pročitajte što smo vam pripremili u drugom broju e-biltena “Zajedno do sredstava EU fondova”.

BILTEN 2