Tvrtka DDM d.o.o. dobila je 95.000,00 kuna za izradu nove poslovne web stranice.

Projekt “Povećanje konkurentnosti tvrtke DDM d.o.o. izradom nove poslovne web stranice” prijavljen je na poziv WWW vaučeri za MSP-ove te je dobio sredstva za uspostavu poslovne web stranice s ciljem jačanja konkurentnosti i vidljivosti. Vrijednost projekta je 95.500,00 kuna, a Razvojna agencija SI-MO-RA pripremila je projektnu dokumentaciju te projektni prijedlog.