Općini Jasenovac odobrena su sredstva u iznosu 5.014.050,00 kn za projekt „Rekonstrukcije i dogradnje vatrogasnog doma i kulturnog centra“. Projektom će se rekonstruirati i urediti zgrada namijenjena vatrogasnom domu te urediti prostor u kulturni centar. Cilj je osigurati što bolje uvjete za život i potaknuti ostanak stanovništva na područjima koja su izložena depopulaciji

Projektom će se poboljšat uvjeti rada Dobrovoljnog vatrogasnog društva Jasenovac, ali i unaprijediti kulturne aktivnosti na području Općine Jasenovac te poboljšati uvjeti rada udruga s područja Općine.

Ovim projektom koji je pripremila i prijavila SI-MO-RA je iznos odobrenih sredstava za ruralna područja u 2019. porastao na 8.714.713,53 kuna.