Nakon obrade i provedenih kontrola Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju OPG Biljane Baždar  dobio je odobrenje za provedbu aktivnosti koje su naveli u svom poslovnom planu..

OPG-u Baždar Biljana su u sklopu podmjere 6.1 „Potpora za pokretanje poslovanja mladim poljoprivrednicima“ odobrena sredstva za provedbu projekta u iznosu 372.000,00 kn. Ova mlada poljoprivrednica cijeli život se bavi stočarstvom te redovito posjećuje edukativne radionice i predavanja vezana za poljoprivredu. Dobivena sredstva će uložiti u poljoprivrednu mehanizaciju i opremu.

Izradu projektne prijave osigurala je Sisačko-moslavačka županija, a prijavu je pripremila SI-MO-RA d.o.o