OPG-u Đurić Alenu su u sklopu podmjere 6.1. „Potpora za pokretanje mladim poljoprivrednicima“ odobrena sredstva za provedbu projekta u iznosu 372.000,00 kn. Projektom su predviđena ulaganja u poljoprivrednu mehanizaciju i opremu koja će se koristiti u sektoru ratarstva.

Mladi poljoprivrednik se u budućnosti planira baviti isključivo poljoprivredom. Student je 2. godine Agronomskog fakulteta koji će stečeno znanje prenijeti na svoje gospodarstvo i time ga unaprijediti i modernizirati. Izradu projektne prijave osigurala je Sisačko-moslavačka županija, a prijavu pripremila SI-MO-RA d.o.o.