372.000,00 kn bespovratnih sredstava za ulaganje u sektor stočarstva

Nakon obrade i provedenih kontrola Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju OPG Biljane Baždar dobio je odobrenje za provedbu aktivnosti koje su naveli u svom poslovnom planu.

Obiteljsko poljoprivredno gospodarstvo Baždar Biljana nalazi se na području općine Sunja. Ova mlada poljoprivrednica ima dugogodišnje iskustvo u poljoprivredi i redovito se educira. OPG Biljane Baždar bavi se stočarstvom, a u sklopu  podmjere 6.1 „Potpora za pokretanje poslovanja mladim poljoprivrednicima“ odobrena su joj sredstva za provedbu projekta u iznosu 372.000,00  kn. Projektom su predviđena ulaganja u poljoprivrednu mehanizaciju i opremu.

Izradu projektne prijave osigurala je Sisačko-moslavačka županija, a prijavu je pripremila SI-MO-RA d.o.o