Općina Martinska Ves prijavila je projekt rekonstrukcije zgrade kulturnog centra na natječaj LAG-a Zrinska gora – Turopolje u sklopu podmjere 19.2. „Provedba operacija unutar CLLD strategije“ te im je odobrena potpora u iznosu 369.775,49 kn.

Projektom će se rekonstruirati i opremiti zgrada kulturnog centra što će dovesti do povećanja društvenih sadržaja i kvalitete života stanovnika općine Martinska Ves.

Ukupna vrijednost projekta je 661.813,38 kn, odobrena potpora 369.775,49 kn, a projekt je pripremila SI-MO-RA.