4.8.2022.

JAVNI NATJEČAJ

za zasnivanje radnog odnosa za obavljanje poslova u Regionalnom koordinatoru Sisačko-moslavačke županije na radnom mjestu Stručni suradnik za regionalni razvoj i strateško planiranje, 1 izvršitelj.

Radni odnos zasniva se u punom radnom vremenu na neodređeno vrijeme uz probni rok od 3 mjeseca.

Uvjeti:
– državljanstvo Republike Hrvatske
– VŠS ili VSS građevinske ili arhitektonske struke
– najmanje 1 godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima, odnosno provedbi projekata te praćenju tehničke dokumentacije gradnje.

Prijava treba sadržavati životopis, dokaz o državljanstvu (preslika domovnice ili osobne iskaznice) te dokumente kojima se dokazuju tražene kvalifikacije i iskustvo iz uvjeta.

Više informacija nalazi se u dokumentu:

Javni natječaj za zapošljavanje

23.8.2022.

Poštovani,

obavještavamo Vas kako na javni natječaj za zasnivanje ranog odnosa za obavljanje poslova radnog mjesta Stručni suradnik za regionalni razvoj i strateško planiranje, 1 izvršitelj, u punom radnom vremenu na neodređeno vrijeme, uz probni rad od 3 mjeseca (KLASA: 110-01/22-01/04, URBROJ: 2176-148-01-22-1), koji je objavljen dana 04. kolovoza 2022. godine na internetskoj stranici www.rk-smz.hr, nije pristigla niti jedna prijava te je postupak javnog natječaja okončan.