Naziv natječaja:

„Program za unaprjeđenje infrastrukture na područjima naseljenim pripadnicima romske nacionalne manjine“.

Objavljen:  04.05.2022. Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije

Link:

https://razvoj.gov.hr/o-ministarstvu/djelokrug-1939/nacionalni-programi-417/program-za-unaprjedjenje-infrastrukture-na-podrucjima-naseljenim-pripadnicima-romske-nacionalne-manjine/4956

Prihvatljivi korisnici:

Prihvatljivi podnositelji zahtjeva su: jedinice lokalne samouprave s više od 1% pripadnika romske nacionalne manjine u ukupnom udjelu stanovništva prema Popisu stanovništva iz 2011. godine – gradovi iz naše županije Sisak, Kutina, Novska Popovača

Prihvatljivi iznos:

Ukupna sredstva Programa iznose 3.000.000,00 kuna (neće se sufinancirati projekti čija je vrijednost manja od 50.000,00 kuna s PDV-om)

Prihvatljivi troškovi:

Prihvatljive su građevine: iz područja društvene, javne, komunalne, socijalne, okolišne i gospodarske infrastrukture:

 • građevine za zadovoljenje društvenih i kulturnih potreba,
 • nerazvrstane ceste i ulice u naseljima,
 • pristupne ceste u naseljima,
 • dječja i višenamjenska sportska igrališta,
 • javna rasvjeta,
 • parkirališta, ugibališta i stajališta javnog prijevoza, druge javne površine u naseljima,
 • prenamjena građevina u vlasništvu podnositelja za stambeno zbrinjavanje socijalno ugroženih pripadnika romske nacionalne manjine,
 • nogostupi i biciklističke staze u/između naselja,
 • druge građevine javne namjene koje pridonose cilju Programa.

Prihvatljivi troškovi su:

 • trošak izrade projektno-tehničke dokumentacije (ukoliko nije jedini trošak projekta),
 • trošak izvođenja radova,
 • trošak usluga nadzora gradnje,
 • trošak opremanja fiksnom opremom,
 • trošak PDV-a (ukoliko je primjenjivo).

Sažetak:

Cilj Programa je smanjivanje okolišnih i infrastrukturnih nejednakosti u romskim zajednicama u odnosu na zajednice u kojima živi većinsko stanovništvo. Program predstavlja podršku u unapređenju društvene, javne, komunalne, socijalne i okolišne infrastrukture u romskim zajednicama te se njime zagovara pristup promicanja ravnopravnosti, nediskriminacije i održivog razvoja te participativnog pristupa dionika šire lokalne zajednice.

Rok za predaju dokumentacije:

03.06.2022. godine do 16:00 sati

Kontakt odjel:

euodjel@simora.hr