Priliku za širenje, ali i lakše poslovanje, OPG Božić Nikola je prepoznao u mjerama Programa ruralnog razvoja. Prijavio se na natječaj u sklopu podmjere 6.3, operacije 6.3.1 „Potpora razvoju malih poljoprivrednih gospodarstava“ i dobio potporu od 15.000 eura 😊

OPG Božić Nikola nalazi se u Sunji, bavi se ratarstvom i stočarstvom. Dobivenu potporu uložiti će u kupnju poljoprivredne mehanizacije, što će doprinijeti efikasnijem obavljanju svakodnevnih obveza. Projektom vrijednosti 111.600,00 kuna modernizirati će OPG i unaprijediti poslovanje.

Prijavu je pripremila SI-MO-RA d.o.o. Ovim projektom smo na 18.112.253,53 kuna ulaganja u ruralno područje SMŽ u 2019. godini.