Županijski razvojni programi

 

Odjel za županijske razvojne programe obavlja sljedeće poslove:

Poslove praćenja stanja i proučavanja problematike vezane uz djelatnosti iz djelokruga županije, posebice razvoja gospodarstva, turizma, prometa, malog i srednjeg poduzetništva, energetike, zdravstva, obrazovanja, prosvjete,  socijalne skrbi, zaštite okoliša i prirode, kulture, prostornog planiranja, ruralnog razvoja i poljoprivrede od značaja za Sisačko-moslavačku županiju odnosno više jedinica lokalne samouprave na području županije. Pruža tehničku i savjetodavnu pomoć glede programa međunarodne i međuregionalne suradnje usmjerenih na tehnološki razvoj i razvoj inovacija. Provodi aktivnosti vezane za razvoj i unapređenje investicijskog okruženja, te uvjeta za investiranje i konkurentnost poduzetništva.

Organizira savjetovanja, tečajeve i seminare u svrhu pripreme poduzetnika, poljoprivrednika i ostalih dionika za primjenu standarda i normativa Europske unije te povećanja konkurentnosti. Organizira i posreduje pri izgradnji gospodarskih objekata. Istražuje tržište i ispituje javno mnijenje. Brine o održavanju mrežne stranice Ustanove i drugih oblika komunikacije s javnosti u dijelu koji se odnosi na informiranje o mogućnostima razvoja poduzetništva.

Odjel brine o pravovremenom izvršavanju poslova na pripremi i kandidiranju projekata iz djelokruga rada županije prema resornim ministarstvima, državnim fondovima i fondovima EU.