Grad Novska objavila je JAVNI NATJEČAJ za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Novske. Zakup se daje na 25 godina s mogućnošću produljenja za isto razdoblje, a sudionici javnog natječaja mogu biti fizičke ili pravne osobe. Više informacija možete pronaći na poveznici OVDJE

A ako trebate pomoć kod podnošenja ponuda, javite se našoj Ispostavi u Novskoj, Trg Luke Ilića Oriovčanina 8 ili na broj telefona 099/803-2559