Vlada Republike Hrvatske donijela je Program potpore poljoprivrednicima na području Sisačko-moslavačke županije, vrijedan 10 milijuna kuna, a kojim će biti obuhvaćeno 5.515 poljoprivrednih proizvođača.

Prihvatljivi korisnici su poljoprivredni proizvođači s poljoprivrednim gospodarstvima na području Sisačko-moslavačke županije, upisani u Upisnik poljoprivrednika, koji su podnijeli Jedinstveni zahtjev za potporu Agenciji za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju u 2021. godini, sa poljoprivrednim površinama veličine 1 ha i više pod proizvodnjom ratarskih kultura, povrća, trajnih nasada, ukrasnog i ljekovitog bilja te ugarom. Potpora se dodjeljuje po hektaru poljoprivrednog zemljišta, za koje je podnesen Jedinstveni zahtjev za potporu u 2021. godini, za minimalno 1 ha do najviše 20 ha u iznosu od 400,00 kuna po hektaru za prvih 20 hektara poljoprivrednog gospodarstva korisnika.

Provedbu programa provodit će Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju.

Više informacija pronađite na linku.