Uniqa je objavila novi natječaj “Radost života” na koji se možete prijaviti do 1.4.2020. godine. Na natječaj za dodjelu donacija u 2020. godini prijaviti se mogu:

 1. osnovne škole
 2. srednje škole
 3. udruge koje provode projekte za djecu i mlade, studentske udruge
 4. ustanove koje skrbe o djeci i mladima

Na natječaj za dodjelu donacija u 2020. godini mogu se prijaviti neprofitne organizacije isključivo s projektima za dobrobit djece.

Projekti se tematski mogu vezati uz:

     • Obrazovanje: ideje za unapređenje učenja, stjecanja i prenošenja znanja (uz pomoć svih raspoloživih sredstava, od prostornih do angažmana osoba, tehnika, korištenja tiskanih materijala i sredstava do digitalnih tehnologija); promicanje medijske ili financijske pismenosti, likovnog i pisanog stvaralaštva i sl.
     • Zdrav život i kvalitetno provođenje slobodnog vremena: ideje za uvođenje zdravih navika u svakodnevan život djece i mladih; od sportskih i rekreativnih aktivnosti do aktivnosti vezanih uz zaštitu i očuvanje okoliša, prevenciju nasilja, mentalno zdravlje, boravak u prirodi, zdravu prehranu… (isključeno je financiranje natjecanja i opreme za opremanje sportskih klubova i udruga)
     • Istraživanja: ideja za provođenjem istraživanja koje bi svojim zaključcima i preporukama pridonijelo boljem razumijevanju bilo koje relevantne problematike koja se tiče djece i mladih u Hrvatskoj, te poboljšanju njihovih mogućnosti ili uvjeta života
     • Inovaciju: ideje o izradi kreativnih ili tehničkih predmeta/pomagala; čijom bi se primjenom poboljšala organizacija ili proces, ovisno o području primjene

Uvjeti i pravila sudjelovanja u natječaju:

   • prijavitelj mora biti pravno ustrojen i registriran pri mjerodavnoj instituciji u Republici Hrvatskoj (prijavitelj ne treba prilagati dokaz ali pravna služba Organizatora ima pravo provjeriti istinitost navoda prijavitelja)
   • svaki sudionik može prijaviti samo jedan projekt
   • projekt već može biti proveden, no može se prijaviti na natječaj samo ako ga prijavitelj želi ponovno provesti (neće se financirati troškovi već realiziranih projekata)
   • projekt se prijavljuje na posebnom obrascu koji se može preuzeti OVDJE
   • u prijavi se treba konkretno navesti na što će se sredstva utrošiti (financijski plan)
   • uz prijavu je potrebno priložiti fotografiju, ilustraciju ili logotip projekta
   • nepotpune i nelektorirane prijave neće se razmatrati
   • iznos donacije nije limitiran; prijavitelj treba predložiti traženi iznos, a Organizator će u slučaju odabira projekta procijeniti hoće li financirati projekt u cijelosti ili djelomično
   • projekt može biti predložen i realiziran kroz partnerstvo više subjekata (škola, ili škola i udruga)
   • odobrena sredstva za donaciju moraju biti iskorištena s ciljem navedenim u prijavi najkasnije do kraja školske godine 2020./2021.
   • svaka prijava bit će pregledana i ako zadovoljava uvjete i pravila, objavljena na stranici Radost života (samo opis projekta)

Prijave su otvorene do 1. travnja 2020. u 00 sati te se prijave pristigle nakon tog datuma neće razmatrati. Više informacija možete pronaći OVDJE