Predmet ovog Poziva je dodjela bespovratnih sredstava namijenjenih ulaganju u socijalnu infrastrukturu u smislu gradnje i/ili uređenja i/ili rekonstrukcije i/ili opremanja sa svrhom provođenja procesa deinstitucionalizacije (izmještaj korisnika s institucijskog oblika skrbi), procesa transformacije i/ili procesa prevencije institucionalizacije te razvoja mreže izvaninstitucijskih usluga i službi podrške u zajednici, kako bi se ranjivim skupinama omogućio prelazak s institucijske skrbi na skrb u zajednici. Prijave su od 10.6 – 31.12.2019.

Ukupna bespovratna sredstava: 616.200.000,00 kn

Prihvatljivi prijavitelji u okviru ovog Poziva: Organizacije civilnog društva, Ustanove, Srednji poduzetnici, Mikro poduzetnici, Mali poduzetnici

Više informacija o natječaju na poveznici OVDJE