U sklopu projekta DIH World, od 9. do 10. svibnja 2023. u Bilbau (Španjolska) je održan drugi sastanak projektnih timova.

Dobrodošlicu partnerima i uvodnu riječ održao je David Vidal (CARSA, Španjolska), projektni koordinator, koji je predstavio koncepciju ovog događanja te najavio teme i rasprave za oba dana.

Na panelu su sudjelovali Alena Buresova (CVUT, Češka), Jose Ferreira (UNINOVA, Portugal), Ger Van den Kerkhof (Flanders Make, Belgija) te Ramona Caulea (Luxinnovation, Luksemburg) koji su kroz indivudualne prezentacije i zajedničku panel diskusiju predstavili rad svojih digitalnih inovacijskih hubova (DIH) te pokazali puteve koje su prolazili kako bi ostvarili njihov rast i razvoj, prepreke na koje su nailazili te rješenja kojima su težili. Također, iznijeli su i svoja viđenja načina na koje se digitalni inovacijski hubovi trebaju orijentirati kako bi se uspješno prilagodili tržišnim trendovima i nosili sa suvremenim digitalnim i inovacijskim tehnologijama.

Kroz rasprave, naglasak je bio stavljen na pravovremeno i jasno prepoznavanje potreba DIH-ova i poduzeća unutar regija u kojima se djeluje kako bi se, kroz korištenje digitalnih alata i mogućnosti, čim brže, kvalitetnije i uspješnije razvijala i sama regija u gospodarskom smislu. Naglasak je bio stavljen i na osluškivanje potreba tržišta, na regionalnim, nacionalnim i međunarodnim razinama, kao i dionika koji djeluju na određenom području, ali i na važnosti komunikacije između različitih dionika/institucija.

S obzirom na izazove današnjeg vremena na koje je teško, a ponekad i nemoguće utjecati, istaknuta je i važnost ljudske komponente u razvoju DIH-ova, i to kroz jačanje ljudskih i organizacijskih kapaciteta, jasnijih internih organizacijskih struktura, kvalitetnijem i točnijem protoku informacija između dionika i usredotočenosti na zajedničke ciljeve. Govoreći o poticanju digitalnog razvoja malih i srednjih poduzeća (MSP), posebno je istaknuta jasna komunikacija i osluškivanje potreba MSP-ova, kao i razmjena znanja i situacija u kojima su se MSP-ovi našli, bez obzira na pozitivan i/ili negativan ishod tih situacija, jer su i to faktori koji u konačnici utječu na ostvarenje njihovog (digitalnog) razvoja i uspješne transformacije.

Na interaktivnoj radionici, koju su vodili Manuel Seuffert (IMP³ROVE, Njemačka), Beatrice Bozzao i David Brunelleschi (Intellera, Italija), bilo je govora o financijskim mogućnostima za digitalne inovacijske hubove, važnosti stvaranja kvalitetnog poslovnog plana i modela nužnog za (digitalnu) transformaciju MSP-ova, kao i orijentiranosti na održive i samoodržive načine poslovanja, a što je osobito važno i ključno u današnje vrijeme.

 

Projektne aktivnosti projekta DIH World nastavljaju se i dalje, a očekivani završetak ovog trogodišnjeg projekta, sufinanciranog iz programa Horizon 2020, je kraj lipnja 2023. godine. Više informacija o projektu DIH World možete pronaći i na službenoj stranici projekta: https://dihworld.eu/

Kontakt: Filip Belošević, fbelosevic@simora.hr

#DIHWorld