U sklopu projekta „Pokreni, razvij, rasti – dobar poduzetnik za snažno poduzetništvo u SMŽ“, Razvojna agencija SIMORA redovito obavještava poduzetnike o novim pozivima na koje se mogu prijaviti.

Stoga, obavještavaju se svi poduzetnici da je u planu Poziv na dostavu projektnih prijedloga „JAČANJE KONKURENTNOSTI PODUZEĆA ULAGANJIMA U DIGITALNU I ZELENU TRANZICIJU“.

Prijavitelji: pravne ili fizičke osobe koje su mikro, malo ili srednje poduzeće registrirani u sektoru C- Prerađivačka industrija  u kojem se trebaju odvijati aktivnosti projekta.

Osim ulaganja u materijalnu i nematerijalnu imovinu, kroz ovaj Poziv podržat će se i dodatna ulaganja u razvoj znanja, vještina i kompetencija zaposlenika MSP-ova te korištenje savjetodavnih usluga u pronalasku odgovarajućih rješenja.

U okviru ovog Poziva potpora će se dodijeliti za početna ulaganja MSP povezana s:

  • osnivanjem nove poslovne jedinice,
  • proširenje kapaciteta postojeće poslovne jedinice,
  • diversifikaciju proizvodnje poslovne jedinice na proizvode koje dotična poslovna jedinica prethodno nije proizvodila ili
  • temeljitu promjenu u sveukupnom proizvodnom procesu postojeće poslovne jedinice, praćenu unaprjeđenjem i inoviranjem poslovanja i organizacije poslovanja MSP-ova u svrhu zelenog, digitalnog i otpornog oporavka gospodarstva razvojem novih kompetencija, povećanjem proizvodnje, povećanjem izvoza i očuvanjem postojećih te stvaranjem novih radnih mjesta.

Intenzitet potpore: najniža vrijednost potpore, odnosno najniži iznos bespovratnih sredstava koji se može dodijeliti pojedinom projektu iznosi 500.000,00 kn. Ukupni iznos državne potpore i potpore male vrijednosti ne može prijeći prag od 7.500.000,00 HRK.

Za sva pitanja i prijedloge, slobodno nam se javite na na 044/544 205 ili poduzetnistvo@simora.hr