Prijavi se na Stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa u Regionalnom koordinatoru SMŽ na radno mjesto Stručnjak za Unity 3D.

Ako zadovoljavaš uvjete korištenja mjere aktivne politike zapošljavanja – Stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa i imaš najmanje srednju stručnu spremu, prijavi se.

Prijavu, koja sadrži životopis, molbu i kopiju diplome pošalji na adresu Rimska 28, Sisak ili na e-mail: info@rk-smz.hr Rok za prijavu je 20.12.2018.

Natječaj možete pronaći na stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, a nalazi se na poveznici u nastavku OVDJE