Suradnja s jedinicama lokalne samouprave

 

Odjel za podršku razvoju jedinica lokalne samouprave i drugih javnopravnih tijela

Odjel za podršku razvoju jedinica lokalne samouprave i drugih javnopravnih tijela obavlja sljedeće poslove:

Odjel za podršku razvoju jedinica lokalne samouprave i drugih javnopravnih tijela obavlja poslove praćenja stanja, proučavanja i pripreme planova, prijedloga programa i projekata iz djelokruga pojedinih jedinica lokalne samouprave odnosno više jedinica lokalne samouprave na području županije. Surađuje s drugim odjelima Ustanove u pripremi i provedbi akata, projekata i programa od zajedničkog interesa. Upoznaje i savjetuje interesne skupine iz svoga djelokruga sa svim  relevantnim informacijama. Brine o održavanju mrežne stranice Ustanove i drugih oblika komunikacije s javnosti u dijelu koji se odnosi na informiranje jedinica lokalne samouprave i drugih javnopravnih tijela.