Sudjelovali smo na još dva projekta prekogranične suradnje. Projekti ERIHealth i CREATIVE@CBC prijavljeni su na natječaj Interreg IPA Cross-border Cooperation Programme Croatia-Bosnia and Herzegovina-Montenegro 2014-2020 (Prekogranična suradnja Hrvatska – BiH – Crna Gora).

Nositelj projekta ERIHealth je Javna zdravstvena ustanova Institut za javno zdravstvo RS, partner Zavod za javno zdravstvo SMŽ i Zdravstvena ustanova Institut za javno zdravlje Crne Gore. SI-MO-RA d.o.o. je imala savjetodavnu ulogu, a vrijednost projekta je 999.333,00 €

Na projektu CREATIVE@CBC SI-MO-RA je partner, a nositelj je Razvojna agencija grada Prijedora. Vrijednost projekta je 633.893,76 €.