Hrvatska agencija za malo gospodarstvo, inovacije i investicije (HAMAG-BICRO) organizirala je trodnevnu konferenciju povodom otvorenja druge faze projekta Razvoj mreže poduzetničkih potpornih institucija – BOND 2, okupivši predstavnike poduzetničkih potpornih institucija (PPI), članove Mreže BOND. U okviru konferencije održana je Osnivačka skupština udruge Mreža poduzetničkih potpornih institucija, čiji je član postala i Razvojna agencija SIMORA.

Nakon uspješno završene prve faze pilot-projekta BOND, provedene u razdoblju od 2017. do kraja 2019. godine i uspostavljene Mreže BOND, HAMAG-BICRO nastavlja provedbu projekta BOND 2, čiji je cilj unaprjeđenje Mreže BOND kroz razvoj standarda za pružanje usluga poduzetničkih potpornih institucija te kroz razvoj sustava mentorstva sa svrhom podrške poduzetnicima sukladno njihovoj fazi razvoja, tržišnoj poziciji i sektoru djelatnosti, s naglaskom na jednaku razinu kvalitete i na dostupnost diljem Hrvatske. Pored unaprjeđenja postojećih i razvijanja novih standardiziranih savjetodavnih i stručnih usluga za male i srednje poduzetnike, u planu je otvaranje novih ispostava HAMAG-BICRO-a u svakoj županiji Republike Hrvatske.

Kolika je važnost podizanja kvalitete poduzetničkih potpornih institucija govori i podatak iz HAMAG-BICRO-a o broju investicija u SMŽ. Naime, zadnjih 5 godina vrijednost investicija u našoj županiji dosegla je gotovo 200 milijuna kuna, od čega je150 milijuna kuna bespovratnih sredstava. Radi se o 300-injak poduzeća koja su koristila mjere i sredstva HAMAG-BICRO-a.

Prema riječima direktora RA SIMORA Marija Čelana koji je konferenciji prisustvovao, Udruga MREŽA BOND čiji je član postala i SIMORA, potaknut će razmjenu iskustava i unaprijedit će usluge koje pružamo poduzetnicima.