Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije u svojoj ulozi Upravljačkog tijela za Operativni program „Konkurentnost i kohezija“, osigurava provođenje vrednovanja programa tijekom programskog razdoblja u skladu s važećim Planom vrednovanja.

Uzimajući u obzir kako uspješnost provedbe OPKK uvelike ovisi o projektima odabranim za sufinanciranje, Upravljačko je tijelo kao jedno od prvih vrednovanja pokrenulo upravo vrednovanje sustava odabira projekata, primjene kriterija odabira i poštivanja horizontalnih načela, uključujući postupke izravne dodjele bespovratnih sredstava. Svrha vrednovanja bila je osigurati bolje razumijevanje sustava odabira projekata OPKK, te dobiti preporuke za njegovo poboljšanje, a obuhvatilo je sve Prioritetne osi OPKK, tj. postupak odabira projekata vrednovan je u svih deset (10) Prioritetnih osi.

Više informacija možete pronaći u dokumentima na poveznici:

Webstranica

Pregled ključnih značajki vrednovanja za korisnike