U petak, 31. svibnja 2019. godine u prostorijama Razvojne agencije SI-MO-RA održan je drugi radni sastanak povodom konstituiranja Regionalnog centra kompetencija Tehničke škole Sisak u sektoru elektrotehnike i računarstva. Tema sastanka bio je rad Regionalnog centra kompetencija te buduće aktivnosti na projektu.

Naime, odlukom Ministarstva znanosti i obrazovanja Tehnička škola Sisak imenovana je za Regionalni centar kompetencija u sektoru elektrotehnike i računalstva, što školi omogućuje da kupi suvremenu opremu, usavrši svoje nastavnike, napravi nove kurikulume i kompletno promijeni oblik nastave i način njezina provođenja.

Regionalni centar kompetencija trebao bi biti mjesto izvrsnosti strukovnog obrazovanja.