Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova EU i Europska investicijska banka potpisali su u kolovozu 2018. Savjetodavni ugovor o uspostavi investicijskih platformi za pametne otoke i pametne gradove. U sklopu navedenog ugovora predviđena je organizacija 5 regionalnih radionica usmjerenih na lokalne dionike s ciljem upoznavanja s financijskim instrumentima i investicijskim platformama.

Predviđeni raspored održavanja regionalnih radionica je sljedeći:

  1. studenoga 2018., Zagreb, Hotel International, 9:30 – 14:00h
  2. studenoga 2018., Osijek, Velika vijećnica, Županijska 4, 10:00 – 14:30h
  3. studenoga 2018., Rijeka, Gradska vijećnica, Korzo 16, 10:00 – 14:30h
  4. studenoga 2018., Split, Ekonomski fakultet, Cvite Fiskovića 5, 11:30 -16:00h
  5. studenoga 2018., Zadar, Velika vijećnica Zadarske županije, Božidara Petranovića 8, 10:00 – 14:30h

Cilj je potaknuti predstavnike javnog, poslovnog, znanstveno istraživačkog i civilnog sektora da se pridruže na ovoj radionici koja će biti dobra prigoda za dijalog i pronalaženje mogućih rješenja strukturiranja i financiranja strateških projekata teritorijalnog razvoja.

Za sve dodatne informacije kontaktirajte ih putem telefona na broj 01/6438 256