Naziv natječaja:

Program transnacionalne suradnje Središnja Europa 2021. – 2027. – 1. poziv

Objavljen:

15.11.2021.

Link:

https://razvoj.gov.hr/pristup-informacijama/javni-pozivi-i-natjecaji/aktualno/1901

Prihvatljivi korisnici:

Javne i privatne organizacije s tim da privatne organizacije sada imaju mogućnost preuzeti ulogu vodećeg partnera

Prihvatljivi iznos:

4 tematska prioriteta/osi  – 72 milijuna eura iz EFRR-a uz stopu financiranja od 80%

Ukupna vrijednost 225 milijuna eura

Sažetak natječaja:

Novim programskim razdobljem kroz Program će se sufinancirati projekti u svrhu jačanja regionalnih inovacija, pametne specijalizacije, energetske tranzicije, zaštite okoliša, klimatskih promjena, poboljšanja prometnih veza te osnaživanja upravljačkih kapaciteta za regionalni razvoj kroz 9 specifičnih ciljeva te 4 prioritetne osi.

  • Prioritetna os 1 – Suradnjom za pametniju Središnju Europu – 22 milijuna eura iz EFRR-a
  • Prioritetna os 2 – Suradnjom za zeleniju Središnju Europu – 36 milijuna eura iz EFRR-a
  • Prioritetna os 3 – Suradnjom za povezaniju Središnju Europu – 7 milijuna eura iz EFRR-a
  • Prioritetna os 4 – Suradnjom za poboljšano upravljanje Središnjom Europom – 7 milijuna eura iz EFRR-a

Rok za predaju dokumentacije:

23.02.2022.

Kontakt odjel:

euodjel@simora.hr