Razvojna agencija SIMORA stalno radi na novim projektima. Ovih dana, tri su projekta poslana na natječaj “Jačanje kapaciteta OCD-a za odgovaranje na potrebe lokalne zajednice” ukupne vrijednosti 1.500.000,00 kuna.

Za Udrugu specijalne jedinice policije iz Domovinskog rata “RIS” Kutina – Podružnica Kutina u partnerstvu sa Sisačko-moslavačkom županijom prijavili smo projekt „RIS-ovi u civilnoj zaštiti Sisačko-moslavačke županije“ u kojem će se educirati i osposobiti 15-ero ljudi te će se nabaviti osnovna oprema. Cilj projekta je jačanje kapaciteta lokalnih organizacija civilnog društva – Razvoj udruge “RIS” kao dijela civilnog društva kroz jačanje
njihovih operativnih kapaciteta na način da budu u mogućnosti odgovoriti na sve izazove i probleme lokalne zajednice. Županijski stožer civilne zaštite će osnovati interventni tim civilne zaštite koji bi bio osposobljen za spašavanje na vodi, pod vodom i podrška prilikom spašavanja u potresu u koji bi uključio novoosposobljene ljude. Projekt je vrijedan 499.123,67 kn, a trajat će 12 mjeseci.

Hrvatskoj udruzi izrađivača videoigara prijavili smo projekt u partnerstvu sa Sisačko-moslavačkom županijom „Zaigraj znanje – jačanje kapaciteta lokalne zajednice“ kojim će se utjecati na kvalitetu i jačanje kapaciteta Hrvatske udruge izrađivača videoigara za odgovaranje na potrebe lokalne zajednice. Aktivnostima projekta koje obuhvaćaju edukacije iz raznih područja izobrazbe povećat će se znanja članova udruge, projektnog tima, sudionika projekta i šire javnosti te će stečenim znanjem kvalitetno konkurirati na tržištu rada. Projekt će se
provoditi na području Sisačko-moslavačke županije, a trajat će 18 mjeseci. Cilj projekta je jačanje kapaciteta članova udruga i stanovništva lokalne zajednice sudjelovanjem na raznim edukacijama iz područja poduzetništva. Provedba projekta će biti u gradu Novskoj u trajanju od 18 mjesec. Vrijednost projekta je 499.969,59 kn.

Za Gradski ogranak Udruge hrvatskih dragovoljaca Domovinskog rata grada Siska prijavljen je projekt Zajedništvom do bolje budućnosti s ciljem jačanja njihovih kapaciteta, kao i kapaciteta partnerske organizacije (NK BSK). Vrijednost projekta je 441.079,49 kn, trajat će 18 mjeseci, uključuje niz edukacija i organizaciju dvije male građanske akcije u svrhu jačanja civilnog društva i kvalitetnije umreženosti s lokalnom zajednicom.