Razvojna agencija Sisačko-moslavačke županije SI-MO-RA d.o.o. poziva Vas na edukaciju u sklopu projekta „Inovativnim pristupom do zapošljavanja u Sisačko-moslavačkoj županiji“:

Pisanje projekata, provedba projekata i izvještavanje                                   

koja će se održati 14.-18. listopada 2019. u Sisku, Rimska 28 u prostorijama Razvojne agencije Sisačko-moslavačke županije SI-MO-RA d.o.o. s početkom u 9:00 sati.

Projekt, „Inovativnim pristupom do zapošljavanja u Sisačko-moslavačkoj županiji“, čiji je nositelj Razvojna agencija Sisačko-moslavačke županije SI-MO-RA d.o.o., započeo je u svibnju 2018. godine i trajat će 30 mjeseci, a njegova vrijednost od 1.997.954,43 kn u cijelosti je financirana iz Europskog socijalnog fonda. Partneri na projektu su Tehnička škola Sisak, Tehnička škola Kutina, Hrvatski zavod za zapošljavanje Područni ured Sisak i Hrvatski zavod za zapošljavanje Područni ured Kutina.

Cilj projekta je kroz niz projektnih aktivnosti educirati 90 pripadnika ranjivih skupina (žene, mlade od 15 do 29 godina, osobe s invaliditetom, starije osobe, dugotrajno nezaposlene, Rome, beskućnike, bivše ovisnike) i povećati njihovu zapošljivost te potaknuti poduzetništvo kroz provedbu lokalnih inicijativa za poticanje zapošljavanja te umrežavanje, jačanje i educiranje članova Lokalnog partnerstva za zapošljavanje
Sisačko-moslavačke županije.

U okviru edukacije „Pisanje projekata, provedba projekata i izvještavanje“ polaznici će usvojiti znanja i vještine nužne za uspješnu pripremu i provedbu EU projekata. Naglasak je na praktičnom radu u okviru kojega će se kroz konkretne primjere projekata zajedno diskutirati o najčešćim problemima koji se javljaju u pripremi i provedbi te što je potrebno učiniti kako bi ih izbjegli ili riješili. Edukacija će biti popraćena nizom savjeta iz bogatog iskustva predavača.

Prijave se zaprimaju na adresu e-pošte mvrban@simora.hr ili na telefon 044 544 204 najkasnije do 9. listopada 2019. godine. Prijava treba sadržavati ime i prezime osobe, naziv ustanove/organizacije, te je potrebno priložiti kopiju ugovora o radu kao dokaz o ispunjenju pokazatelja i pripadnosti ciljnoj skupini.