Razvojna agencija Sisačko-moslavačke županije SI-MO-RA d.o.o. poziva Vas na edukaciju u sklopu projekta „Inovativnim pristupom do zapošljavanja u Sisačko-moslavačkoj županiji“:

Razvoj videoigara – izrada grafike i  programiranje u Sisku i Novskoj 4 – 29. ožujka 2019. svakodnevno od 9 sati na obje lokacije:

SISAK: Rimska ulica 28, u prostorijama Razvojne agencije Sisačko-moslavačke županije SI-MO-RA d.o.o. 

NOVSKA: Ulica kralja Tomislava 4, u prostorijama Razvojne agencije Sisačko-moslavačke županije SI-MO-RA d.o.o., podružnica Novska.

Projekt, „Inovativnim pristupom do zapošljavanja u Sisačko-moslavačkoj županiji“ čiji je nositelj Razvojna agencija Sisačko-moslavačke županije SI-MO-RA d.o.o., započeo je u svibnju prošle godine, a njegova vrijednost od 1.997.954,43 kn u cijelosti je financirana iz Europskog socijalnog fonda.
Projekt će trajati trideset mjeseci tijekom kojih će se održati brojne edukacije za pripadnike ranjivih skupina (žene, mlade od 15 do 29 godina, osobe s invaliditetom, starije osobe, dugotrajno nezaposlene, Rome, beskućnike, bivše ovisnike).

Partneri na projektu su Tehnička škola Sisak, Tehnička škola Kutina, Hrvatski zavod za zapošljavanje Područni ured Sisak i Hrvatski zavod za zapošljavanje Područni ured Kutina. Cilj projekta je kroz niz projektnih aktivnosti educirati 90 pripadnika ranjivih skupina i povećati njihovu zapošljivost, potaknuti poduzetništvo kroz provedbu lokalnih inicijativa za poticanje zapošljavanja te umrežavanje, jačanje i educiranje članova Lokalnog partnerstva za zapošljavanje Sisačko-moslavačke županije.

Edukacija je vezana uz izradu/razvoj videoigara – izrada grafike i programiranja. Polaznici edukacije će ovladati svim potrebnim vještinama i znanjem za izradu svoje prve videoigre. Od osnova C# programiranja i rada u razvojnom okruženju Unity do izrade likova, okoliša te druge grafike u 3D programu Blender – edukacija će omogućiti polazniku pa pronađe svoje mjesto u  trenutno najbrže rastućoj industriji – gaming industriji.

Prijave se zaprimaju na adresu e-pošte simora@simora.hr ili na telefon 044 544 204 najkasnije do 27. veljače 2019. godine do 15:00 sati. Maksimalan broj polaznika po edukaciji je 20 u svakom gradu.