Hrvatska gospodarska komora je objavila pretprijavni proces za ugradnju osobnih dizala financiranih iz EU projekta “Dostupnost do stana”, koji provode u suradnji s Hrvatskom udrugom za dizala i Koordinacijskim odborom društava i udruga HP i HT umirovljenika Hrvatske. Projekt se odnosi na višeetažne stambene građevine, a trošak ugradnje pojedinačnog dizala procjenjuje se na 350 tisuća kuna, od čega bi 85% bilo financirano iz EU fondova, a 15% troškova snosili bi stanari. Stambenih građevina s tri i više katova bez dizala u Hrvatskoj ima oko 16.000.
Prema najavama iz Ministarstva regionalnog razvoja i fondova EU, početak realizacije projekta ugradnje dizala u postojeće višeetažne stambene građevine koje nemaju dizalo očekuje se u drugoj polovici 2019. godine.
Predstavnike suvlasnika višeetažnih stambenih građevina koje nemaju dizalo, a koji su zainteresirani za uključivanje u projekt, molimo da popune pretprijavu koja ima karakter evidencije zainteresiranosti.
Rok za popunu pretprijave jest 31. siječnja 2019.
Dodatne informacije mogu se dobiti od Zdravka Čizmara, Komora Zagreb, e-mail: zcizmar@hgk.hr, tel. 01/4606 713