Na temelju odluke Ministarstva zdravstva o proglašenju epidemije bolesti COVID-19 uzrokovane virusom SARS-CoV-2 od 11. ožujka 2020. i preporuka Stožera civilne zaštite Republike Hrvatske, Stožer Civilne zaštite Sisačko-moslavačke županije je na svojoj 17. sjednici održanoj 16. ožujka 2020. godine donio:

PREPORUKU GRAĐANIMA U KOMUNIKACIJI S TIJELIMA JAVNE UPRAVE I JAVNIM
USTANOVAMA U SISAČKO-MOSLAVAČKOJ ŽUPANIJI
I.
Preporuča se pravnim i fizičkim osobama da svu komunikaciju s tijelima Javne uprave i Javnim ustanovama u Sisačko-moslavačkoj županiji provode putem:
1. online komunikacije
2. putem pošte ili telefona.
II.
U izvanrednim slučajevima kada opcije iz točke I. nisu moguće postupat će se na sljedeći način:
1. službenici će komunicirati sa strankama na udaljenosti od najmanje 1 metra bez neposrednog fizičkog kontakta
2. ulazak u službene prostorije biti će omogućen na način da se strankama dopusti ulazak u
hodnik, a službenik će biti obaviješten telefonski te će komunikaciju sa strankom ostvariti u
hodniku sukladno stavku 1. točke II.
3. svi službenici obavezno nakon rada sa strankama dužni su dezinficirati ruke.
III.
U radu sa strankama obavezno je pridržavanje svih protuepidemijskih mjera donesenih od
Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo i Stožera civilne zaštite Republike Hrvatske.