Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju objavila je dana 28. travnja 2021. godine prve izmjene XI. Natječaja za provedbu mjere 5 „Obnavljanje poljoprivrednog proizvodnog potencijala narušenog elementarnim nepogodama i katastrofalnim događajima te uvođenje odgovarajućih preventivnih aktivnosti“ podmjere 5.2. „Potpora za ulaganja u obnovu poljoprivrednog zemljišta i proizvodnog potencijala narušenog elementarnim nepogodama, nepovoljnim klimatskim prilikama i katastrofalnim događajima “ – za provedbu tipa operacije 5.2.1. „Obnova poljoprivrednog zemljišta i proizvodnog potencijala“.

Mijenja se rok za podnošenje zahtjeva za potporu i dostavu Potvrde o podnošenju zahtjeva za potporu.
Novi rok za podnošenje zahtjeva je od 12:00 sati 30. travnja do 12:00 sati 30. lipnja 2021. godine.

Novi XII. Natječaj za ovaj tip operacije biti objavljen već u srpnju 2021. godine.

Link: https://www.apprrr.hr/prve-izmjene-xi-natjecaja-za-tip-operacije-5-2-1-obnova-poljoprivrednog-zemljista-i-proizvodnog-potencijala/