Naziv natječaja: Poziv za prijavu projekata usmjerenih mladima za financijsku potporu iz raspoloživih sredstava dijela prihoda od igara na sreću i Državnog proračuna za 2023. godinu

Objavljen: Središnji državni ured za demografiju i mlade

Link: https://demografijaimladi.gov.hr/vijesti-4693/poziv-za-prijavu-projekata-usmjerenih-mladima-za-financijsku-potporu-iz-raspolozivih-sredstava-dijela-prihoda-od-igara-na-srecu-i-drzavnog-proracuna-za-2023/6865

Prihvatljivi korisnici: Pravo prijave na Javni poziv imaju udruge registrirane prema Zakonu o udrugama (Narodne novine, broj: 74/14 i 70/17 i 98/19) i upisane u Registar udruga Republike Hrvatske.

Prihvatljivi iznos: 10.000,00 – 20.000,00 eura

Prioritetna područja Poziva:

P.1. Aktivno sudjelovanje mladih u društvu

  1. a) Poticanje mladih na aktivno sudjelovanje u društvu
  2. b) Lokalni i regionalni programi za mlade
  3. c) Mladi i održivi razvoj zajednice
  4. d) Zapošljivost i konkurentnost mladih na tržištu rada i prevencija ulaska u NEET kategoriju

P.2. Savjetovanje i informiranje mladih, organizacija slobodnog vremena mladih i podrška

inicijativama mladih u zajednici

  1. a) Informativni centri za mlade
  2. b) Organizacija slobodnog vremena mladih putem klubova za mlade
  3. c) Centri za mlade

P.3. Mladi u ruralnim sredinama

P.4. Prevencija nasilja nad i među mladima

P.5. Prevencija ovisnosti mladih

Prijava projekta u partnerstvu nije obvezna, uz iznimku projekata koji se prijavljuju u prioritetnom području P.1.b Lokalni i regionalni programi za mlade i P.3. Mladi u ruralnim sredinama.

Opći cilj Poziva: pružanjem podrške udrugama mladih i za mlade, osigurati provedbu većeg broja različitih aktivnosti koje za cilj imaju osnažiti mlade za aktivno i djelotvorno uključivanje u društvo, na način da ostavljaju što manji negativni utjecaj na klimu i okoliš.

Rok za prijavu: 09. listopada 2023.

Kontakt odjel: obrazovanje@simora.hr