U skladu sa Zakonom o financiranju javnih potreba u kulturi i kvalitetom ponuđenih programa, kao i objektivnim proračunskim mogućnostima za sljedeću godinu, Grad Sisak će u Program javnih potreba u kulturi za 2020. godinu uvrstiti financiranje kulturnih programa iz sljedećih područja kulturnih djelatnosti:

 • djelatnost ustanova u kulturi kojima je osnivač Grad Sisak
 • programi muzejske djelatnosti
 • programi zaštite i očuvanja kulturnih dobara
 • programi knjižnične djelatnosti
 • programi knjižne i nakladničke djelatnosti
 • programi glazbene i glazbeno scenske umjetnosti
 • programi scenske umjetnosti
 • programi nove medijske kulture
 • programi izložbene djelatnosti i likovne umjetnosti
 • filmska djelatnost
 • kulturno – umjetnički amaterizam
 • programi u cilju promidžbe Grada Siska.

Rok za dostavu prijedloga programa je 35 dana od dana objave na službenim internetskim stranicama Grada Siska, odnosno do 15. listopada 2019. godine.

Više informacija OVDJE