Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije objavilo je Poziv za dostavu projektnih prijedloga za jačanje STEM vještina u osnovnim školama i razvoj regionalnih znanstvenih centara za osnovnoškolski odgoj i obrazovanje u STEM području.

Izvor financiranja: Financijski mehanizam Europskog gospodarskog prostora 2014.-2021.

Program: Lokalni razvoj i smanjenje siromaštva

Komponenta A – od 29. travnja 2021. do 28. srpnja 2021.

Komponenta B – od 29. travnja 2021. do 27. kolovoza 2021.

Tip natječaja: Otvoreni poziv na dostavu projektnih prijedloga (bespovratna sredstva)

Ukupna vrijednost Poziva: 22.270.362,00 EUR

Iznos potpore po projektu: u okviru Komponente A: 200.000,00 – 1.000.000,00 EUR; u okviru Komponente B: 1.000.000,00 – 3.000.000,00 EUR

Trajanje projekata: 12 – 21 mjeseci

Prihvatljivi prijavitelji: osnovne škole osnovane u skladu sa Zakonom o odgoju i obrazovanju u Republici Hrvatskoj, jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave u Republici Hrvatskoj, pravne osobe koje su osnivači ili vlasnici osnovnih škola u Republici Hrvatskoj.

Prihvatljivi partneri: bilo koji javni ili privatno-pravni subjekti, profitne ili neprofitne naravi, kao i neprofitne organizacije s pravnom osobnošću koje su osnovane i djeluju kao pravne osobe u Islandu, Kneževini Lihtenštajnu, Kraljevini Norveškoj ili Republici Hrvatskoj.

SAŽETAK: U okviru ovog Poziva financirat će se projekti koji doprinose jačanju kapaciteta institucija osnovnoškolskog obrazovanja u Republici Hrvatskoj u STEM podučavanju s konačnim ciljem poboljšanja STEM vještina učitelja i drugih odgojno-obrazovnih radnika te poboljšanja STEM vještina učenika. Uz aktivnosti u području STEM-a, prijavitelj može sinergijski provoditi aktivnosti u sljedećim tematskim područjima: upotreba informacijskih i komunikacijskih tehnologija (IKT) u odgoju i obrazovanju, poduzetništvo u razvoju vještina i boljim prilikama za zapošljavanje i aktivno građanstvo.

POZIV SE PROVODI KROZ DVIJE KOMPONENTE:

  1. Razvoj STEM vještina kroz opremanje školskih učionica STEM opremom
  2. Uspostava Regionalnih znanstvenih centara za osnovnoškolski odgoj i obrazovanje u STEM području

Poseban naglasak Poziva je na financiranju manje razvijenih regija u Republici Hrvatskoj i  poticanju aktivnog uključivanja učenika s posebnim odgojno-obrazovnim potrebama – projektni prijedlozi koji uključuju navedeno ostvarit će dodatne bodove u procjeni kvalitete.

Sve informacije dostupne su na: https://razvoj.gov.hr/vijesti/objavljen-poziv-za-dostavu-projektnih-prijedloga-za-jacanje-stem-vjestina-u-osnovnim-skolama-i-razvoj-regionalnih-znanstvenih-centara-za-osnovnoskolski-odgoj-i-obrazovanje-u-stem-podrucju/4577

 

 

Kontakt: RA SIMORA, Odjel za županijske razvojne programe

Tel: 044/660-115