Odjel za mlade Vijeća Europe poziva nevladine organizacije mladih i druge nevladine strukture uključene u područja rada s mladima relevantnima za politiku mladih Vijeća Europe da podnesu zahtjeve za aktivnosti koje će se održati u suradnji s Europskim centrima za mlade u Strasbourgu i Budimpešti (2. semestar 2024.).

Studijski sastanci organizirani su u suradnji s organizacijama mladih i mrežama te Odjelom za mlade Vijeća Europe, a domaćin im je jedan od Europskih centara za mlade. Riječ je o međunarodnim događanjima mladih u trajanju od 4 do 8 dana koja okupljaju članove organizacija ili mreža mladih i stručnjake za rasprave o određenoj temi relevantnoj za prioritete sektora mladih Vijeća Europe za razdoblje 2022. – 2025.

Rok za prijavu: 15. listopada 2023.

Više informacija dostupno je na poveznici