Europska izvršna agencija za obrazovanje i kulturu (EACEA) u okviru programa Kreativna Europa otvorila je Poziv na dostavu prijedloga za Europske projekte suradnje.

Potpora za Europske projekte suradnje namijenjena je transnacionalnim projektima za provođenje širokog spektra aktivnosti i inicijativa u koje su uključene kulturne i kreativne organizacije iz različitih država koje sudjeluju u Programu Kreativna Europa.

Poziv pruža mogućnost koprodukcije, suradnje, eksperimentiranja, uvođenja inovacija, mobilnosti te razmjene znanja i iskustava raznim kulturnim organizacijama. Cilj je poziva poboljšati pristup kulturi te promicati inovativnost i kreativnost, a predloženi projekti mogu pokrivati jedan ili više kulturnih i kreativnih sektora koji mogu biti i interdisciplinarni. Poseban naglasak kod projektnih prijedloga imaju međusektorska pitanja koja su uključena kroz sve aktivnosti podržane programom Kreativna Europa.

U okviru ovog poziva podržat će se projektni prijedlozi koji će posebnu pozornost posvetiti inkluzijiraznolikosti, rodnoj ravnopravnosti te ekološkim pitanjima koja doprinose borbi protiv klimatskih promjena.

Novost ovog poziva u odnosu na prošlogodišnje natječaje je u natječajnim kategorijama koje ovisno o broju uključenih partnera mogu biti mali ili srednji.

Osigurana sredstava za ovaj Poziv iznose 59.730.025,00 EUR, a predviđa se sufinanciranje oko 130 projektnih prijedloga.

Maksimalni iznos bespovratnih sredstava po projektu iznosi 1.000.000,00 EUR.

Maksimalna stopa sufinanciranja iznosi 70 %.

Očekivano trajanje projekata u svim kategorijama je maksimalno 48 mjeseci.

Prihvatljivi prijavitelji na ovaj poziv su pravne osobe, uključujući javna i privatna tijela, koja ispunjavaju sljedeće uvjete:

Moraju biti uspostavljeni u jednoj od prihvatljivih zemalja, uključujući:

  • Države sudionice programa Kreativna Europa:
    • Države članice EU (uključujući prekomorske zemlje i teritorije)
  • Države izvan EU:
    • Zemlje EGP navedene u Europskom gospodarskom prostoru i zemlje koje su povezane s programom Kreativna Europa ili zemlje koje su u tijeku pregovora o sporazumu o povezivanju i gdje sporazum stupi na snagu prije potpisivanja ugovora o dodjeli sredstava.

Za ovaj poziv potrebno je projektno partnerstvo s najmanje 3 prijavitelja za male projekte i s najmanje 5 prijavitelja za srednje projekte:

COOP-1 mali projekti suradnje > minimalno 3 partnera / 3 različite države > EU potpora: EUR 200.000 – 80% ukupnog budžeta

COOP-2 srednji projekti suradnje > minimalno 5 partnera / 5 različitih država > EU potpora: EUR 1.000.000 – 70% ukupnog budžeta

Rok za predaju projektnih prijedloga je 23. siječnja 2023. do 17:00 h.

Više informacija dostupno je OVDJE.