Naziv natječaja:
Javni poziv za dodjelu potpora za održavanje poslovanja

Objavljen:
RH Ministarstvo hrvatskih branitelja
Poziv je otvoren od 11. ožujka do 9. travnja 2021. godine

Cilj i predmet poziva:
Cilj poziva je očuvanje poslovanja i održivosti proizvodnje te reaktivacija i oporavak poslovanja odnosno ublažavanje posljedica nastalih nepovoljnim uvjetima uzrokovanih specifičnim i nepredvidljivim situacijama.
Predmet poziva je pružanje podrške poslovnim subjektima pogođenima prirodnim nepogodama te iznimno pandemijom COVID-19, pri čemu prednost za ostvarivanje potpore po ovom pozivu ostvaruju podnositelji s područja na kojima je proglašena katastrofa uzrokovana potresom za područje Sisačko-moslavačke, Zagrebačke i Karlovačke županije.

Prihvatljivi korisnici:
Za potporu po ovom pozivu mogu kandidirati:
a) Mikro i mali poduzetnici, obrtnici i poljoprivrednici sa statusom hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata, djeteta smrtno stradalog i nestalog hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata, djeteta dragovoljca iz Domovinskog rata ili djeteta HRVI-a iz Domovinskog rata koji su bili korisnici potpore za samozapošljavanje iz prethodnih programa Ministarstva hrvatskih branitelja namijenjenih stručnom osposobljavanju i zapošljavanju.
b) Braniteljske zadruge koje su bile korisnice mjere Ministarstva namijenjene poticanju osnivanja zadruga odnosno potpore radu zadruga koja se provodila u sklopu prethodnih programa Ministarstva hrvatskih branitelja namijenjenih stručnom osposobljavanju i zapošljavanju.

Iznos potpore:
Potpora iznosi do najviše 15.000,00 kuna. Potpora je jednokratna i nepovratna ukoliko se namjenski utroši u skladu s odobrenim troškovnikom.
Podnositelj može podnijeti jedan zahtjev po jednoj osnovi Poziva.

Sažetak poziva:
Potpora za održavanje poslovanja dodjeljuje se temeljem Programa stručnog osposobljavanja i zapošljavanja hrvatskih branitelja i članova njihovih obitelji za razdoblje od 2021. do 2023. godine (NN 20/21, dalje: Program), a podrazumijeva mjeru pomoći mikro i malim poduzetnicima, obrtnicima i poljoprivrednicima sa statusom hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata, djeteta smrtno stradalog ili nestalog hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata, djeteta dragovoljca iz Domovinskog rata ili djeteta HRVI-a iz Domovinskog rata te braniteljskim zadrugama koji mogu dokazati teškoće u poslovanju uzrokovane nekom specifičnom ili nepredvidivom situacijom.

Rok za predaju dokumentacije:
Rok za podnošenje zahtjeva je do 9. travnja 2021. godine.
Zahtjevi se podnose na adresu: Ministarstvo hrvatskih branitelja, Trg Nevenke Topalušić 1, Zagreb, isključivo putem pošte ili osobno, u zatvorenoj omotnici s naznakom „Javni poziv za dodjelu potpore za održavanje poslovanja u 2021. godini“.

Link:
https://branitelji.gov.hr/vijesti/javni-poziv-za-dodjelu-potpora-za-odrzavanje-poslovanja-3841/3841

Kontakt odjel: info@rk-smz.hr