Naziv natječaja:

Program „Cjeloživotno obrazovanje za obrtništvo“

Objavljen:

Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja

Link:

https://mingor.gov.hr/javni-pozivi-i-natjecaji-7371/javni-pozivi-ministarstva-7389/otvoreni-javni-pozivi/7390

Prihvatljivi korisnici:

  • mikro, mali i srednji poduzetnici (isključivo obrti, trgovačka društva i zadruge) te fizičke osobe

Prihvatljivi iznos:

  • do 80% ukupno prihvatljivih troškova

Prihvatljivi troškovi:

Bespovratna sredstva namijenjena su sufinanciranju troškova nastalih tijekom 2020., 2021. i 2022.

godine s osnove:

– stjecanja obrazovanja za obavljanje vezanih obrta sukladno programima obrazovanja/ispita

koje donosi javnopravno tijelo nadležno za obrt za zanimanja koja su definirana Pravilnikom o

vezanim i povlaštenim obrtima i načinu izdavanja povlastica („Narodne novine“, broj 42/08)

– stjecanja osposobljenosti za zanimanje pogrebnik

– polaganja naučničkog ispita

– stjecanja osnovnih znanja o poučavanju učenika

– ishođenja/obnove dozvole (licencije) za izvođenje naukovanja.

Sažetak natječaja:

Programom “Cjeloživotno obrazovanje za obrtništvo“ dodjeljuju se bespovratna sredstava namijenjena poticanju ciljanih programa obrazovanja za obrtništvo koji osiguravaju kvalitetne i motivirane kadrove u svrhu jačanja konkurentnosti, poticanja produktivnosti te rasta i razvoja obrtništva. Korisnici bespovratnih sredstava temeljem ovog Programa mogu biti mikro, mala i srednja poduzeća (isključivo obrti, trgovačka društva i zadruge) te fizičke osobe.

Rok za predaju dokumentacije:

do iskorištenja sredstava, ali ne dulje od 31. listopada 2022. godine

Kontakt odjel: poduzetnistvo@simora.hr