Razvojna agencija SI-MO-RA i Poslovni inkubator/DIH PISMO u suradnji s DIHELP ACADEMY održali su danas u Poduzetničkom inkubatoru Sisak – PISAK poludnevnu radionicu na temu digitalne transformacije Sisačko-moslavačke županije. Cilj radionice je olakšati razmjenu ideja o glavnim izazovima digitalizacije u našoj županiji i kako ih učinkovito riješiti.

Glavna prepreka u procesu digitalne transformacije pravnih subjekata u našoj županiji je nedostatak znanja i otežan pristup inovativnim i digitalnim tehnologijama. PISMO je prvi digitalni inovacijski centar smješten u Sisačko-moslavačkoj županiji, osnovan s ciljem omogućavanja lakšeg i uspješnijeg prelaska s tradicionalnih na moderne industrije, točnije pružanja usluga tvrtkama koje žele usvojiti digitalne tehnologije u dominantno tradicionalnoj industrijskoj regiji.