Utorak, svibanj 26, 2020
Naslovnica Blog Stranica 3

Otvoreni javni poziv za Program „Očuvanje i razvoj tradicijskih i umjetničkih obrta“ za 2020. godinu

Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta objavilo je Otvoreni javni poziv za Program „Očuvanje i razvoj tradicijskih i umjetničkih obrta“ za 2020. godinu.

Poziv namijenjen je mikro, malim i srednjim poduzetnicima (isključivo obrti, trgovačka društva i zadruge) koji obavljaju djelatnost na obrtnički način i izrađuju proizvode tradicijskog i umjetničkog obrta pretežito ručnim radom i u malim serijama.

Namjena sredstava je za:

SKUPINA A

– ulaganje u unaprjeđenje proizvodnje,

– ulaganje u razvoj novih proizvoda/usluga,

– prilagodba, uređenje i poboljšanje interijera poslovnog i proizvodnog prostora,

– uvođenje sustava upravljanja kvalitetom, normi i znakova kvalitete,

– upravljanje i zaštita intelektualnog vlasništva

SKUPINA B

– marketinške aktivnosti i ulaganja za izlazak na nova tržišta,

– edukacija i stručno osposobljavanje vlasnika i zaposlenika.

Prijave se zaprimaju isključivo od 14.05.- 28.05.2020. godine. Više informacija možete pronaći OVDJE

Objava javnog poziva za Program “Razvoj zadružnog poduzetništva” za 2020. godinu

Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta objavilo je Otvoreni javni poziv za Program „Razvoj zadružnog poduzetništva“ za 2020. godinu.

Prijave se zaprimaju isključivo od 13. svibnja do 27. svibnja 2020. godine. Ovaj Otvoreni javni poziv namijenjen je mikro, malim i srednjim poduzećima (isključivo zadruge).

Namjena sredstava je za:

– ulaganja u unaprjeđenje poslovanja,

– ulaganja u unaprjeđenje proizvodnje te ulaganja u ekološki prihvatljiviju i energetski učinkovitiju proizvodnju,

– ulaganja u razvoj novih proizvoda/usluga,

– unapređenje i primjenu novih znanja u proizvodnim i uslužnim procesima zadruga,

– prilagodbu, uređenje i poboljšanje poslovnog i proizvodnog prostora,

– uvođenje sustava upravljanja kvalitetom, normi i znakova kvalitete,

– upravljanje i zaštitu intelektualnog vlasništva,

– stručno osposobljavanje i obrazovanje,

– usluge korištenja vanjskih subjekata u razvoju proizvoda

– marketinške aktivnosti u cilju povećanja konkurentnosti i prepoznatljivosti zadružnog proizvoda i zadružne usluge te izlazak na nova tržišta.

Više informacija možete pronaći OVDJE

Objavljen poziv Europske komisije za podnošenje prijedloga u području športa

Prijedlozi se mogu podnijeti za natječaje “Šport kao alat za integraciju i socijalnu uključenost izbjeglica” „Razmjene i mobilnost u športu”

Europska komisija objavila je poziv za podnošenje prijedloga športskim organizacijama za:

 1. Šport kao alat za integraciju i socijalnu uključenost izbjeglica

Mogućnosti koje pružaju športski projekti jedan su od najboljih načina za socijalno uključivanje izbjeglica u društvo te se sve više koriste u mnogim državama članicama Europske unije. Ovaj natječaj doprinosi boljoj integraciji izbjeglica kroz šport.

 • Rok za podnošenje prijedloga: 1. lipnja 2020
 • Budžet: 1,75 milijuna eura
 • Broj odabranih projekata: 6 (broj je mobilan)
 • Rezultati poziva: listopad/studeni 2020.

Više informacija o pozivu kao i prijave možete pronaći na https://ec.europa.eu/sport/funding/calls/integration-social-inclusion-refugees-2020_en

2. Razmjene i mobilnost u športu

Šport je moćan alat koji ujedinjuje ljude na međunarodnoj, nacionalnoj, regionalnoj i lokalnoj razini te razvija kontakte među ljudima. Suradnja, partnerstva i razmjene na lokalnoj razini, unutar zemalja članica i onih zemalja koje to nisu, mogu pozitivno utjecati na društvene promjene. Razmjena ljudi, ideja i uspješnih praksi može biti korisna za pojedince, njihove organizacije te šport i društvo u cjelini. Cilj ovog natječaja je poduprijeti športske organizacije kroz obuku osoblja.

 • Rok za podnošenje prijedloga: 11. lipnja 2020
 • Budžet: 1,5 milijuna eura
 • Broj odabranih projekata: 7 (broj je mobilan)
 • Rezultati poziva: listopad/studeni 2020.

Više informacija o pozivu kao i prijave možete pronaći na https://ec.europa.eu/sport/funding/calls/call-proposals-exchanges-and-mobility-sport-2020_en.

3. Korištenje športa kao alat za nadgledanje i poučavanje mladih u riziku od radikalizacije

Cilj ovog natječaja je podupiranje projekata športskih organizacija, a posebno će se usredotočiti na praksu športa i tjelesne aktivnosti kao alata za pomoć boljoj integraciji stanovništva koje je u opasnosti od isključivanja iz društva.

 • Rok za podnošenje prijedloga: 22. lipnja 2020
 • Budžet: 1 milijun eura
 • Broj odabranih projekata: 4 (broj je mobilan)
 • Rezultati poziva: listopad/studeni 2020.

Više informacija o pozivu kao i prijave možete pronaći na https://ec.europa.eu/sport/funding/calls/call-monitoring-and-coaching-through-sports-2020_en

Otvoreni javni poziv za Program „Razvoj malog i srednjeg poduzetništva i obrta na područjima naseljenim pripadnicima nacionalnih manjina“ za 2020. godinu

Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta objavilo je Otvoreni javni poziv za Program „Razvoj malog i srednjeg poduzetništva i obrta na područjima naseljenim pripadnicima nacionalnih manjina“ za 2020. godinu.

Ovaj poziv namijenjen je mikro, malim i srednjim poduzećima (isključivo obrti, trgovačka društva i zadruge).

Namjena sredstava je za:
– ulaganje u unaprjeđenje proizvodnje,
– ulaganje u razvoj novih proizvoda/usluga,
– prilagodba, uređenje i poboljšanje poslovnog i proizvodnog prostora,
– usluge korištenja vanjskih subjekata u razvoju proizvoda,
– marketinške aktivnosti i ulaganja za izlazak na nova tržišta,
– edukacija i stručno osposobljavanje vlasnika i zaposlenika.
Otvoreni javni poziv je otvoren do 26. svibnja 2020. godine, a više informacija možete potražiti OVDJE

Otvoreni javni poziv za Program „Cjeloživotno obrazovanje za obrtništvo“ za 2020. godinu

Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta objavilo je Otvoreni javni poziv za Program „Cjeloživotno obrazovanje za obrtništvo“ za 2020. godinu.
Javni poziv namijenjen je mikro, malim i srednjim poduzećima (isključivo obrti, trgovačka društva i zadruge) te fizičkim osobama.

Namjena sredstava je za:

•         obrazovanje u 2019. i 2020. godini za obavljanje vezanih obrta sukladno programima obrazovanja/ispita koje donosi javnopravno tijelo nadležno za obrt za zanimanja koja su uređena Pravilnikom o vezanim i povlaštenim obrtima i načinu izdavanja povlastica („Narodne   novine“, broj 42/08), odnosno Pravilnikom o načinu i postupku provedbe ispita o stručnoj osposobljenosti za zanimanje pogrebnik („Narodne novine“, broj 134/15)

•         ishođenje dozvole (licencije) za izvođenje praktične nastave i vježbi naukovanja u 2019. i 2020. godini.

Sredstva se odobravaju u visini do 80% od iznosa opravdanih troškova za:

•         Polaganje majstorskog ispita – 2.600,00 kuna

•         Pripremu za polaganje majstorskog ispita – najviše 5.400,00 kuna

•         Polaganje ispita o stručnoj osposobljenosti/polaganje ispita o stručnoj osposobljenosti za zanimanje pogrebnik – 1.200,00/1.500,00 kuna

•         Pripremu za polaganje ispita o stručnoj osposobljenosti – najviše 3.200,00 kuna

•         Prekvalifikaciju za zanimanja u sustavu vezanih obrta koja se izvode prema Jedinstvenom modelu obrazovanja (JMO) – stvarni troškovi školarine

•         Polaganje pomoćničkog ispita – 1.200,00 kuna

•         Izdavanje dozvola (licenci) za izvođenje praktičnog dijela naukovanja – stvarni troškovi

Rok za prijave je 30.10.2020. godine, a sve informacije o Programu „Cjeloživotno obrazovanje za obrtništvo“ te popis tražene dokumentacije, mogu se pronaći na internetskim stranicama Ministarstva gospodarstva, poduzetništva i obrta https://gospodarstvo.gov.hr/javni-pozivi-ministarstva/11168

Nagrade za tri najbolje video igre – šah!

Završili smo s našom prvom BESPLATNOM ONLINE edukacijom “Kako napraviti video igru – šah”. Nadamo se da ste uspješno završili svoju video igru, ali nešto i naučili.

Sada ste na redu VI, želimo vidjeti što ste napravili nakon 11 online epizoda. Šaljite nam vaše gotove projekte u .zip file-u na e-mail: info@pismo-inkubator.eu Rok je 22.5.2020. Ako želite proći sve još jednom, na poveznici u nastavku možete pronaći sve epizode ŠAH

Nakon toga stručni žiri u sastavu: Zvonimir Mikšić, Dominik Cvetkovski, Alojzije Janković i Mario Čelan odabrat će tri najbolje video igre te ih nagraditi. Nagrade je pripremio Destinacijski menadžment ZRIN.

 1. nagrada: Izlet u Park prirode Lonjsko polje (za 2 osobe)

2. nagrada: Top Terme d.o.o. Topusko – kupanje i ručak ( za 2 osobe)

3. nagrada: Bike avantura na Moslavačku goru ( za 4 osobe)

Veliko hvala svim sponzorima: TOP TERME d.o.o. Topusko, Park prirode Lonjsko polje, Žbica bike Kutina i Destinacijski menadžment ZRIN.

Sretno svima!

PUN CEKER – hoćemo lokalno, hoćemo kvalitetno, hoćemo ukusno!

Projekt PUN CEKER započeo je s idejom okupljanja proizvođača Sisačko-moslavačke županije te plasmanom domaćih proizvoda na tržište. Postavili smo visoke standarde: hoćemo lokalno, hoćemo kvalitetno, ukusno, lijepo, dobro, zdravo… Tim smo standardima dodali i da hoćemo hranu proizvedenu na tradicijski ili ekološki način, hoćemo najbolji med, najfiniji pamuk i najljepše ukrase! Da smo u tome uspjeli, dokazuju mnogi pokloni koji iz Punog cekera odlaze u svijet. I ne samo pokloni jer zdrava hrana s polica trgovina Pun ceker nalazi se na mnogim stolovima ljudi koji vode brigu o zdravlju i žele samo najbolje namirnice.
U trgovinama Pun ceker nalaze se lokalni kvalitetni proizvodi čija kvaliteta zadovoljava i najviše standarde. Potražite nas u Kutini, Novskoj i Sisku te u internetskoj trgovini na www. kupujmo-lokalno.hr

Program za poboljšanje infrastrukture na područjima naseljenim pripadnicima nacionalnih manjina

Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije objavilo je Poziv u sklopu Programa za poboljšanje infrastrukture na područjima naseljenim pripadnicima nacionalnih manjina.

Cilj Programa je pružanje pomoći razvoju lokalnih zajednica na kojima povijesno žive i
pripadnici nacionalnih manjina, a koja su demografski, ekonomski ili socijalno oslabljena i
značajno ispod prosjeka nacionalne razvijenosti. Program pruža pomoć u smislu poboljšanja dostupnosti lokalne infrastrukture te se njime zagovara pristup promicanja ravnopravnosti, nediskriminacije i održivog razvoja te participativnog pristupa dionika šire lokalne zajednice.

Predviđeni iznos sredstava je 18.000.000,00 kuna a koji će se raspodijeliti jedinicama lokalne samouprave prema indeksu razvijenosti i to:
– 40% sredstava JLS-ima razvrstanim u I. skupinu,
– 30% sredstava JLS-ima razvrstanim u II. skupinu,
– 20% sredstava JLS-ima razvrstanim u III. skupinu,
– 10% sredstava JLS-ima razvrstanim u IV. skupinu

Prihvatljivi podnositelji zahtjeva su jedinice lokalne samouprave razvrstane u skladu s
Odlukom o razvrstavanju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave prema stupnju razvijenosti (Narodne novine broj 132/17) u I., II., III. i IV. skupinu i s udjelom višim od 5 % pripadnika nacionalnih manjina u stanovništvu prema Popisu stanovništva iz 2011. godine.

Više o natječaju možete pronaći OVDJE

Za financiranje projekata lokalne infrastrukture i ruralnog razvoja na područjima naseljenim pripadnicima nacionalnih manjina 14 milijuna kuna

Ministarstvo poljoprivrede raspisalo je Natječaj za financiranje projekata u 2020. godini prema Programu za financiranje projekata lokalne infrastrukture i ruralnog razvoja na područjima naseljenim pripadnicima nacionalnih manjina na područjima jedinica lokalne samouprave.

Prijavu na ovaj Natječaj može podnijeti SOPG/OPG  upisan u Upisnik poljoprivrednika/ Upisnik obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava, ekonomske veličine od 500 do 4.999 eura standardnog ekonomskog rezultata (SO), a sjedište SOPG-a/OPG-a mora biti na području jedinica lokalne samouprave koje ulaze u prve četiri skupine prema vrijednosti indeksa razvijenosti (potpomognute skupine jedinica lokalne samouprave) i s udjelom više od 5 % pripadnika nacionalnih manjina u ukupnom stanovništvu prema Popisu stanovništva iz 2011. godine.

Ukupna vrijednost ovoga Natječaja iznosi 14.000.000,00 kn, a najviši iznos po korisniku je 60.000,00 kn. Prijave se podnose od 11.5.2020. godine, a krajnji rok za prijavu na Natječaj je 25.5.2020.godine.

Projekt Pokreni, razvij, rasti – dobar poduzetnik za snažno poduzetništvo SMŽ

Projekt Pokreni, razvij, rasti – dobar poduzetnik za snažno poduzetništvo SMŽ u sklopu svojih aktivnosti pruža podršku kroz savjetovanja novim i postojećim poduzetnicima. Bez obzira na trenutnu situaciju, SIMORA vam stoji na raspolaganju putem telefona ili mail-ova (simora@simora.hr, 044/544 205) za sva pitanja vezana uz poduzetništvo.

Udruživanjem snaga i primjenom onoga što najbolje znamo vjerujemo u poduzetništvo u SMŽ! Prilagođavanjem novim načinima rada, preživjet će oni koji se prvi prilagode. Stoga se obratite SIMORI i dopustite nam da vas vodimo na tom putu prilagodbe.