U utorak, 5.ožujka 2019.godine bili smo na završnoj konferenciji projekta “Građenje reciklažnog dvorišta na području općine Velika Ludina”.

Izgradnjom reciklažnog dvorišta spriječit će se odbacivanje problematičnog otpada u miješani komunalni otpad ili okoliš te će se smanjit količina otpada koji se inače odlaže na odlagalište. Reciklažno dvorište sastoji se od 24 spremnika za odvojeno prikupljanje i privremeno skladištenje 35 vrsta otpada, a za njegov kvalitetan rad izgrađen je sustav odvodnje i nova javna rasvjeta.

Općina Velika Ludina je za građenje reciklažnog dvorišta dobila bespovratna sredstva u iznosu od 1.993.754,78 kuna, što iznosi 85% ukupno prihvatljivih troškova projekta. Ukupna vrijednost projekta je 2.345.593,87 kuna.

Za pripremu, provedbu i uspješan završetak projekta zaslužena je SI-MO-RA d.o.o..