Otvoren je prvi poziv za prijavu projektnih prijedloga u okviru programa transnacionalne suradnje Interreg Danube.

Cilj prvog poziva je na početku programske perspektive ponuditi širok tematski raspon za najveći mogući broj zainteresiranih dionika. U tom smislu za prijavitelje su otvorena sva 4 tematska prioriteta dok vrijednost poziva iznosi oko 92 milijuna eura EU sredstava uz stopu sufinanciranja od 80% i maksimalno trajanje projekata od 30 mjeseci.

U okviru poziva zaprimat će se projektni prijedlozi za sljedeće prioritete programa:

  1. Pametnija dunavska regija – 18,5 milijuna eura EU sredstava;
  2. Zelenija dunavska regija s niskim udjelom ugljika – 35 milijuna eura EU sredstava;
  3. Uključivija dunavska regija – 26 milijuna eura EU sredstava;
  4. Bolje upravljana dunavska regija – 13 milijuna eura EU sredstava.

Poziv je organiziran u dva koraka gdje se:

  • u „Prvom koraku“ od prijavitelja traži dostava Iskaza interesa (Expression of Interest ili kraće EoI) u kojem se ocrtava intervencijska logika projektnog prijedloga i njegova strateška važnost, dok se
  • u „Drugom koraku“ najbolji projektni prijedlozi iz prve faze pozivaju na podnošelje pune projektne prijave koja sadržava detaljnije informacije o projektu i čini osnovu za konačni odabir projekata za financiranje.

Poziv na dostavu Iskaza interesa je otvoren do 21. studenoga 2022.

Projektni prijedlozi moraju uključivati minimalno 3 financijskih partnera iz minimalno 3 države programskog područja. Prihvatljivi su projektni partneri s čitavog teritorija RH.

U okviru Programa transnacionalne suradnje Interreg Danube 2021-2027 sufinanciranje projekta sredstvima Europske unije je 80% te vodeći partneri mogu biti iz država EU, ali i država koje nisu EU (osim partnera iz Ukrajine).

Više informacija dostupno je OVDJE.

 

Kontakt: EU odjel, euodjel@simora.hr