JAVNI NATJEČAJ

za zasnivanje radnog odnosa za obavljanje poslova radnog mjesta Referent provedbe programa i projekata, 1 izvršitelj.

Radni odnos zasniva se u punom radnom vremenu na određeno vrijeme, zbog privremenog povećanja poslova.

Uvjeti:
– državljanstvo Republike Hrvatske
– srednja stručna sprema
– najmanje 1/2 godine radnog iskustva na odgovarajućim poslovima.

Prijava treba sadržavati životopis, dokaz o državljanstvu (preslika domovnice ili osobne iskaznice) te dokumente kojima se dokazuju tražene kvalifikacije i iskustvo iz uvjeta.

Više informacija nalazi se u dokumentu:

Javni natječaj – referent